Mia
Začinájící

Vzdělání porotců !!! ?

Zpět na přehled témat


Přidat nový příspěvek

Reagujte prosím na konkrétní vzkazy, pokud je to možné (diskuse bude přehlednější)

Legenda: Nepřihlášený pisatel    Registrovaný uživatel   Ověřený uživatel


Příspěvek 2020-10-24 04:17:23

Vzdělání porotců 17.10.2010 17:03:45

Vždy mě trochu mrzí, když si funkcionáři naříkají na výši různých nákladů, spojených s jejich činností . Zkuste si porovnat výdaje tanečních párů v souvislosti na účasti na tanečních soutěžích ( cesta, strava, ubytování, startovné, vstupné např. pro doprovázející rodiče dětí nebo juniorů apod. ) a vaše náklady se budou jevit zcela jinak. Ne všichni tanečníci patří mezi „horních deset tisíc“ a pohled na soutěžích na stoly s rauty pro funkcionáře není dobrou reklamou pro svaz a jaksi snižuje váš náhled na účelné využití prostředků.

 [reagovat]

>Vzdělání porotců 17.10.2010 17:29:38 | Na co to je reakce?

Kdyz sem nekde na soutezi videl rauty, tak jedine pro sponzory souteze, ale jinde sem to zatim nezaznamenal. Mozna teda jeste obcerstveni pro porotu

 [reagovat]

roumec
>Vzdělání porotců 17.10.2010 19:25:35 | Na co to je reakce?

Taky jsem to neviděl, a to co papá porota zajištujě pořadatel soutěže – čili pokud nejde o MČR, tak rozhodně ne svaz!

 [reagovat]

Vzdělání porotců !!! ? 17.10.2010 08:23:50

Milí atleti!

Joe Jenčík kdesi prý řekl:

     „Je mnoho různých povolání,
   ale tanec je poslání
   ve kterém čas není ničím
   a jeho náplň vším.“


V době právě uplynulé jsem se zúčastnil třech předsezónních školení rozličných tanečních organizací a pokusím se je přece jen trochu konfrontovat. Školení Svazu učitelů tance proběhlo v Luhačovicích, CDO v Jihlavě a naše organizace zorganizovala školení téměř na hranicích Německa, v Chomutově.

Je sice pravda, že na tomto školení v nádherném tanečním sále ( trochu nostalgicky vzpomínám na různé soutěže, které jsem zde konferoval, porotoval apod.) nás uvítal nejen místní taneční smetánek pan Zelenka, ale dokonce i kontroversní starostka paní Řeháčková. Předali si vzájemně nejen pěkné řeči, ale i pěkné květiny a dárky. Milé a potěšující!

Luhačovice SUT jsou poněkud daleko pro Pražáky, Chomutov nesmírně daleko pro Brňáky a Ostraváky, Jihlava CDO je krásně uprostřed. Nevím proč vzácné vedení naší organizace zvolilo Chomutov pro našich asi pět vyučovacích hodin, ale jistě tak učinili s předpokladem, že taneční svět je dostatečně bohatý, jako jsou možná bohatí oni. ( Bylo by Zajímavé vědět, kdo prezidentovi, viceprezidentovi platil cestovné, noclehy, diety apod. Snad si platili sami!!!)

Pokusím se poukázat na některé rozdíly, které pro nás, pro naši organizaci, nevyzní nijak lichotivě. Vzdálenosti jsou za námi. Před námi jsou poplatky. Za tří denní školení SUT jsme neplatili nic ( kurzovné máme zaplaceno v ročních prispěvcích ), za jednodenní CDO Kč 250,– a naše organizace si za hodin pět vyžádala Kč 1300,–_ I vypočetl jsem, že účastníků bylo asi 60 až sedmdesát. ( Mám za to, že pan prezident, viceprezident i pan Novotný, který školení připravil, neplatili nic, i když čárku jistě dostali.) Většinu školení prožili vpředsálí ( jistě již téma přednášky slyšeli vícekrát). Zdá se mí, že při všech nákladech vydělala naše organizace na Školení svých porotců asi Kč 30.000,– až 40.000,–, což je nehorázné, nesprávné atd.

Celou dobu se mi jeví, spíše bych očekával, že funkce porotců bude finančně podporována než vykořisťována. Vím, že naše vrchnost je na velkých soutěžích odměňována značně a že tedy žádnou dotaci, či podporu nepotřebují, ale porotce prostý, český dostává za hodinu práce nejvíce Kč 150,~. Prostě ještě nás to baví a penize nejsou všechno.

Pravda, obědvali jsme, vypili jedno kafe a jeden džus, ale co to je proti CDO, kde v nádherném hotelu s mnoha sály a sálky bylo zdarma pro všechny účastníky připraveno nejen rozličné nealkoholické občerstvení ( COLA, SPRlTE atd.), ale i výtečná káva. Dokonce zde byla bohatá nabídka zřejmě babičkou pečených štrúdlů, koláčků atd. No prostě váží si svých funkcionářů a zřejmě mají jinak orientovaný rozpočet.

Technické vybavení. CDO v Jihlavě mělo ve všech sálcích a sálech dokonalou audiovizuální i zvukovou techniku, účastníci na všechno viděli, všechno slyšeli, ke všemu se mohli vyjadřovat. Sedelo se v půlkruhu, kousek od přednášejícího, kontakt byl dokonalý, všichni viděli na promítací plochu, zpravidla skvěle využitou. SUT pořádal školení ve velkém sále s příslušnou technikou.

Naše školení připravovaly Z hlediska techniky akce osoby neznalé, osoby trestuhodně nepoučené. Vkrásném sále se vyskytoval anglicky přednášející, na kterého byl ze všech stran pěkný pohled ( pani ITALKA ALESSANDRA VALERI – prý podřízená našemu prezidentovi panu lng. Petru Odstrčilovi – v hierarchii až světové ). Mluvila dlouhá souvětí, které snaživě překládála snaživá překladatelka. Přednes byl nesouvislý, dlouhá souvětí Ztrácela na přehlednosti. Byla to však cizinka a my na cizince dáme. Promítací tabule byla se zadním promítáním docela velká a přehledná, dokumentační text- zásadně v angličtině- vůbec nepříspěl k úrovni přednášky a poněvadž jsme seděli u stolů kolem sálu, vzdálenost až dvaceti metrů od přednášející, tabulí spíše přednášku likvidoval než ji pomáhal.

Krásná tabule, na niž bylo možné malovat, byla umístěna v rohu druhém pod podiem a její velikost, vzhledem k rozsazenosti účastníků, byla zcela na nic. Přednášející na ni dokonce cosi dvakrát či třikrát namalovala, čemuž stejně nikdo nerozuměl. Zábavné bylo umístění stolů pod jevištěm, kde za oběma tabulemi nic nevidící ( myslím tabule) sedělo několik sporých účastníků předsezónního školení.

Jsem již čestný člen a tak nic jsem neplatil, ale při prezenci nám dokonce slibovali nějaké materiály. Nebyly. Řeknete, že dobrý funkcionář či porotce se bez angličtiny neobejde ( vím to, poněvadž jsem v letech posledních několikrát porotoval mistrovské soutěže v SRBSKU, MAĎARSKU a zde mi dokonalá znalost angličtiny výrazně chyběla ), ale udělal někdo průzkum, kolik Z přítomných školených porotců dokonale ovládá angličtinu?

Samé mínusy. Příjemné však bylo, že jsem zde viděl své staré známé, mohl s nimi chvíli hovořit, pokud v průběhu školení neodešli. Učast byla rovněž velmi problematická. Začinali jsme s počtem 60 až 80 účastníků, končili jsme asi s polovinou. Moje přítomná rodina odešla kolem hodiny čtvrté, aby stihla ještě brněnské povinnosti.

A ještě několik slov k vlastní přednášce. Dosti dlouho jsem pátral, O čem se vůbec hovoří, ale moje inteligentnější žena mě zavedla do správných kolejí. Prvních dvacet minut věnovala přednášející své vlastní prezentací ( kdo ji rozuměl, ví o ni téměř všechno, ) a potom se obsáhlé věnovala svému tématu.

Abych jen nehaněl, povím, co se mi líbilo:

 1. dobrý tanečník nemusi být dobrý porotce – pravda pravdoucí. Někdy je znalé dobré tancování na překážku správnému hodnocení, jindy se může stát přínosem. Stálo by to za tvůrčí diskuzní konferenci.
 2. přemýšlím, co se mi dále líbilo, ale nic nenacházím. Pojmy, které uváděla ve své přednášce jako atlet – myšleno tanečník, trenér, učitel tance, instruktor mají asi v Itálii trochu jiný význam, než u nás. Tím vůbec nechci říci, že mně nezajímá jaká je dnes v Itálii situace v našem oboru. Ale zdálo se mi, že stačil jeden odborný článek uveřejněný v našem odborném tisku ( existuje nějaký ?), napsaný česky s přehledy a diagramy a bylo by to vše snadnější a levnější.
 3. byla to pěkná žena.

  Nelíbilo se mi mnohé. Na příklad:

 4. konstatování, že porotce musi být nejdříve trenérem a potom může být porotcem. To je zřejmé, základní nepochopení těchto dvou funkcí:

  Trenér tvoří dílo ...... porotce hodnotí kvalitu stvořeného díla.

  Je zcela lhostejné, že porotce nebyl a není trenérem. Nemusí vědět jak dosáhnout kvality, musí tu kvalitu umět rozeznat a to je úplně něco jiného. Znalost, jak čeho dosáhnout, může být vprospěch jeho hodnoceni, může být však také v neprospěch. I toto téma by stálo za odbornou diskuzi! Samozřejmě trenér chce stvořit kvalitu, proto musí vědět co je kvalita, ale je to jeho názor na kvalitu, je to jeho výraz kvality. Porotce však hledá objektivní kvalitu, kvalitu současnosti, kvalitu cesty vpřed, kvalitu modernosti, módnosti. Kvalitu kvalit. Porotce říká svůj názor, co chápe pod pojmem současná, objektivní kvalita ( i když jeho názor je subjektivní).

  Samozřejmě je zde otázka, co pod pojmem kvalita chápeme. Sportovci, atleti sportovní výkon ( kolikrát se otočí, jak rychle se otočí, dokonalost použité techniky atd.), umělci hledají krásu. Já jsem celý Život pro krásu. Svůj boj jsem zcela neprohrál, ale také nevyhrál.

  Soutěžní společenský tanec vidím jako kategorii krásna, ve kterém se soutěží na soutěžích sportovně organizovaných.

  Zřejmě Záměr školení bylo seznámit nás s návrhem jak nadále vyhodnocovat zatím ty nejvýznamnější soutěže. Bylo nás zde více jak šedesát, nejvyšší soutěže porotuje jen malý zlomek účastníků, a tak se může zdát, že tak rozsáhlé italské seznamování bylo až nadbytečné. Může se účastníkům zdát, že by stačilo jedno přehledně napsané pojednání, ale to jsem již jednou říkal.

  Pominu-li uskutečnitelnost návrhu, jež takto pochopil jsem:

 • Ve finále ( snad ) budou všechny páry tančit samostatně – tedy uvidíme při šesti párech ve finále 30 tanců. Bude to nudné, pro diváka unavující, pro pořadatele soutěží neatraktivní.
 • Místo jednodimenzio­nálniho hodnoceni bude hodnoceni trojdimenzionálni (tedy porotce bude samostatně hodnotit například techniku, soulad s hudbou atd. ) a pro možnost správného hodnocení mu bude Zřejmě poskytnuta delší doba. Jeho hodnoceni jednotlivých dimenzi bude ještě násobeno příslušným koeficientem, který určí významnost jednotlivých dimenzi. Nevím. Trojdimenzionální hodnocení používá v zemích našich CDO a jeho dodržování je i u této organizace problematické.
 • Prý nedojde k společnému tanci všech finálových párů. Pokud se nemýlím, je toto ustanovení zvláště nesmyslné. Současný stav, kdy finalisté jeden z vylosovaných tanců tančí minutu samostatně a na Závěr ještě jednou společně, je docela atraktivní, soutěž obohacující, diváka Změnou přitahující. Takto probíhají také soutěže jednotlivců a dvojic V CDO ( street dance, hip hop, disko apod.).

  Připravovaná opatření, změna v hodnocení zdá se mi nesprávná, nesmyslná a je až překvapující, co všechno umi vymyslet Světoví představitelé naší organizace, mezi než patří i známý atlet náš pan prezident.

  Chceme-li takto vyhovovat touze stát se olympijským sportem, raději opusťme tyto touhy. Vrcholový sport je V současné době značně nemravný a nevidím důvodů, proč bychom museli být zrovna olympioniky (stejně by na naše páry zřejmě nedošlo).

Ještě chci říci pár slov k jinému problému. Na jedné naší soutěži mi zapálená odborná dozorkyně paní Pavelková po soutěži předala počítačový výpis, kde bylo až na dvě desetinná čísla uvedeno, kolík se mé hodnoceni shodovalo s průměrným hodnocením. I řekl jsem si, údaj, který na nic není, ale pokud ho znám, neuškodí. Mohu si na příklad ověřit, jak Ostatní porotci jsou kvalitní či nekvalitní, jak se mé hodnocení liší od jejich. A konec. Nic více. Jak jsem byl překvapen, když mi sdělila, že pokud hodnocení porotce se liší od průměrného hodnocení ( tedy nedosáhnete 50% shody ) má odborný dozor ( porotcovsky znalostní velmoc ) tuto skutečnost s vámi probrat a žádat vás o vysvětlení.

Vysvětlení je jednoduché. Buď tomu hodnoceni rozumíte lépe než Ostatní porotci, nebo méně. Možná, že jste podvodník, možná nemravný otec, dědeček, kamarád, milenec. Možná, že jste lépe informován o světovém vývoji, možná jste modernější, progresivnější, možná jste větší sportovec, který nepřežije, když tanečníci nesprávně vychýlí uši, možná, že přeceňujete svoji schopnost rozeznat krásu. Možná. Proč se lišíte vám Žádné číslo nepovi.

Byl bych spokojenější, kdyby naše organizace měla odborné rozbory práce porotců, aby Z nich vytvářela svůj vzdělávací plán, aby vůbec své porotce vzdělávala a nechápala je jako zdroj dalších příjmů pro organizaci.

Byl bych spokojenější, kdyby náš vzdělávací referent pan Novotný se poradil, jak se technicky zajišťují školení, k diskuzi předložil nám členům dlouhodobý plán vzdělávaní porotců, porotce vzdělával, vzdělával a bránil se atletům v naši organizací.

Bolí mě levá ruka. Už je to tady. Snad mé trochu nesourodé povídání uveřejní MAJKLŮV SVĚT, kde náš pan prezident není odpovědným redaktorem a tudíž nemůže usměrňovat velmoc našeho života – tisk.

Tak nazdar! Řekl jsem si, co jsem cítil. Naše organizace udělala jistě mnohé dobré, ale vzdělávání porotců a vůbec usměrňování vývoje naší organizace se ji nějak nedaří.

Vladimír Buryan

 [reagovat]

Vladimír Buryan
>Vzdělání porotců !!! ? 17.10.2010 10:13:36 | Na co to je reakce?

Ano, v tomto máte pravdu.

 [reagovat]

>Vzdělání porotců !!! ? 17.10.2010 15:13:37 | Na co to je reakce?

jj :-)

 [reagovat]

Voldik
>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 01:11:50 | Na co to je reakce?

Ač s panem Buryanem někdy nesouhlasím, tentokrát napsal naprostou pravdu. Také jsem se tohoto „školení“ zúčastnil. A odnesl jsem si poznatek, že ZÁVIDÍM těm, kteří raději zůstali doma …

 [reagovat]

>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 04:15:38 | Na co to je reakce?

Jsem ráda, že má dcera, ač dosáhla nevyšší třídy M, již závodně netancuje a my něživíme ten obludný aparát jménem ČSTS a trenéry-porotce. Není samo sebou, že tanečníků v nejvyšších třídách celkově ubývá.

 [reagovat]

>>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 06:31:33 | Na co to je reakce?

Nejen v nejvyšších třídách, tanečníků obecně ubývá. A po tom, co si „pánové nahoře“ povolili pásky a nás naopak zaškrtili o pár stovek, zase ubyde.

 [reagovat]

>>>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 07:16:57 | Na co to je reakce?

a co teda budeme dělat?????

 [reagovat]

>>>>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 07:33:24 | Na co to je reakce?

správná otázka je: a co teda můžeme dělat ? … myslím, že takhle odzadu se dá k výsledku dostat snadnějc …

 [reagovat]

>>>>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 10:27:07 | Na co to je reakce?

Nic, na příští rok zase přitlačíme nějaké to kilčo, aby bylo na chlebíčky.

 [reagovat]

Equus
>>>>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 15:02:49 | Na co to je reakce?

přestat volit elitářské tanečníky jejichž heslo je „v 10ti je pozdě“ a podporují soutěže v tělocvičně, kde jediný diváci jsou zbohatlí rodiče 10ti letých.

a začít volit manažery. ano manažery a teď se podržte, manažery kteří třeba nemají Mka, nebo nedej bože ani bčka, ale zato mají dobré nápady jak z tanečního sportu udělat alepoň fenomén typu taneční.

jinak se totiž tanec bude stále zmenšovat do obskurity, až vymizí úplně a ustoupí jiným aktivitám, tkerách je dnes milion

 [reagovat]

25+
>>>>>>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 18:39:19 | Na co to je reakce?

Pod tento příspěvek se rád podepíši, ve všech bodech souhlasím. V tanci je dost lidí na to aby se z tance dal udělat doopravdy tanec a něco co je fakt ne pouze sport a ještě k tomu ne moc dobře placený. Ano, můžeme sedět a říkat si že to je nereálné a těžké a nebo můžeme pracovat na tom aby bylo vše lepší. Co vy, sedíte a nebo něco děláte? ;o)

 [reagovat]

Dave
>Vzdělání porotců !!! ? 18.10.2010 13:59:32 | Na co to je reakce?

Dobrý den!
Děkuji za tento článek. Jsem si jist,že je to Váš osobní názor a že u jiných lidí se bude třeba lišit,protože má na to každý jiný názor a bez přiložení dotyčných opačných názorů se celkový pohled na věc nedá úplně udělat. To neznamená,že s Vámi nesympatizuji. Ale mám rád celkový pohled na věc.
Nejsem s věcí do velké hloubky obeznámen,ale zajímalo by mě,že když se tedy udělají nějaké změny,tak jestli je nějaká možnost je změnit. Mají na to nějaký vliv tanečníci? Řekli Vám,jestli se bude nějak vyhodnocovat zavedení změn? Neřikám,že by se zrovna mě změny nějak dotkly, na to nemám taneční úroveň,ale třeba někdy v budoucnosti ano. Jedná se mi především o způsob hodnocení soutěží a jejich průběh.
Děkuji za odpověď

 [reagovat]

Vibri
>Vzdělání porotců !!! ? 31.10.2010 13:27:31 | Na co to je reakce?

Skvělý článek.

 [reagovat]

dave


Nadpis
Text
Podpis Přihlaš se! Příspěvěk bude mít větší hodnotu.
Email