Brno Open 2012
  IO Adult Latin Faces

Brno Open 2012
  IO Adult Latin R2

Brno Open 2012
  IO Adult Latin Redance

Brno Open 2012
  IO Adult Latin R1 Vol.2

Brno Open 2012
  IO Adult Latin R1 Vol.1

Starší galerie

Hodnocení soutěže Velká cena pojišťovny Generali aneb pohybem proti drogové závislosti

Soutěž:Velká cena pojišťovny Generali aneb pohybem proti drogové závislosti
Město:Brno
Místo:Kounicova 20
Hodnoceno:1x
Zhlédnuto:177268x
Celkové hodnocení:
2.0 / 5
Přidej recenzi k této soutěži

Názory uveřejněné v těchto hodnoceních nevyjadřují názor autora tohoto webu není-li uvedeno jinak.

OndraM hodnotí jako tanečník pro rok 201026. May 05:54
Celkový dojem
Porota je furt ta samá malý dojem na mě udělala.
Parket & Sál
Ok
Šatny
ZIMA
Organizace
Někdy šlape někdy ne!
Více recenzí od OndraM

Elushka hodnotí jako tanečník pro rok 201013. January 15:27
Celkový dojem
Tradiční stárleťácká soutěž. Soutěže se tu konají každý měsíc už pár let, takže nechápu tu neustálou kritiku. Skoro každý tanečník už ve starletu někdy byl. Tak proč tam jezdíte, když vám tam vše tak vadí? To, že tam vyhrávají domácí páry, je podle mě normální na každé soutěži. My jim můžeme akorát závidět, že mají každou chvíli domácí soutěž. S partnerem sem jezdíme pokaždé, rádi si zatančíme, ať je to kdekoliv.
Parket & Sál
ok
Šatny
ok
Organizace
občas by to chtělo zrychlit, ale poslední dobou je to lepší
Více recenzí od Elushka

W A hodnotí jako tanečník pro rok 2010 7. January 03:17
Celkový dojem
Typická sout?ž Starletu, prostorný parket i šatna, na posledních sout?žích za?íná být už i zvykem že sout?ž navazuje plus minus na prezenci bez velkého zpožd?ní. Problémem stadionu v zimních m?sících je teplota (kdo tam jezdí na sout?že ?ast?ji, zná a je p?ipraven), osobn? ale tvrdím, že po?ád lepší teplota 15 stup?? než 25 (pak se nedá ani dýchat...). Jen bych možná uvítal v?tší obm?nu poroty - b?hem v?tšiny podzimních sout?ží 4 z 5 porotc? byli ti stejní... Beru, že každý porotce má sv?j metr a hlavn? v nižších výkonostních kategoriích (já jsem jí ú?asten) "bazíruje" na trochu rozdílných v?cech - v?tší obm?na porota by uml?ela hlasy že na Starletu vyhrává jen Starlet a Ostrava (nejsem ani z jednoho z t?chto m?st). K tomuto bych si ale dovolil ješt? jednu poznámku - i na Pražských sout?žích je v?tšina sout?žících z Prahy a okolí (pro? v D C cestovat 2OO kilometr? když mám stejný víkend sout?ž za humny?), tedy vzhledem ur?ité logice statistiky je i v?tšina vít?z? pražských (tuto statistiku jsem si ned?lal, beru jen odhad když se podívám na výsledky a seznam p?ihlášených, když by ji n?kdo zpracoval, budu jedin? rád...). ?ekl bych, že oproti n?kterým vyložen? "místním" sout?žím v malých klubech kde d?lají jednu sout?ž do roka (a vyhrají, p?ípadn? jsou na bedn? domácí páry, které si jinde lidov? ?e?eno moc neškrtnou)je to na t?chto sout?ží pom?rn? dosti spravedlivé... A komu se to nelíbí - nejezd?te. Osobn? jezdím prakticky na všechny Brn?nské sout?že.
Parket & Sál
Sál ve prostorný, neškodil by ob?as zamést b?hem sout?že (v p?ísálí a šatnách se našlape špína a nosí se na parket), ale jak psal pan Buryan, po pár návšt?vách víte bez problém? jak si nachystat boty... A když nic jiného - pro všechny je parket klouzavý stejn?, takže se jedná o nemístnou výmluvu že se na n?m nedá tancovat - když zvládnou na tomto parketu podat dobrý výkon jiní, nemám hledat vinu spíš u sebe než v parketu?
Šatny
Prostorné, úrove? úklidu si d?lají sami tane?níci jen v šatnách by to cht?lo opravdu v?tší teplo - p?evlékat se rozeh?átý ze stt do studeného oble?ení na lat se rovná ledové sprše....
Organizace
Ob?as trochu zmatek... Velmi oce?uji plátno a dataprojektor - vynikající v?c a ?lov?k se nemusí prodírat davem u vyv?šených papír? (které samoz?ejm? vyv?šeny vždy jsou s výjimkou finále) nehled? na výhodu, že se to dozví hned i publikum.
Více recenzí od W A

kulhavý hodnotí jako tanečník pro rok 201025. December 12:53
Celkový dojem
Na soutěže do Starletu jezdíme pravidelně. Je to jeden z mála klubů, krerý myslí i na nás tancující seniory. Zažili jsme zde soutěže, které jsme nemohli udýchat i soutěže které byly vedeny s ohledem na věk tanečníků. Má-li být kritika konstruktivní navruhujeme, aby vedoucí soutěže zvážili možnost střídání tj. jsou-li v bloku Dospělí HOBBY STT, Senioři HOBBY STT a Dospělí B STT, aby každá věková kategorie odtančila např. WALZ a pak se pokračivalo dalším tancem. Myslíme si, že to může přinést zvýšení sportovní i umělecké úrovně.
Parket & Sál
Pokud jde o sál je pořádek v sále věcí nás soutěžících a jejich doprovodu. Nevidíme důvod prototo, abychom si na sále pod sebe stlali (smetí) jako bychom zde chtěli přenocovat. Parket - pokud na soutěže Starletu někdo jezdí pravidelně ví jak si má své podrážky svých bot připravit, aby mu nekouzaly. Svádí-li někdo na kluzký parket svůj neúspěch měl by se zamyslet nad souvou přípravou na soutěž.
Šatny
Šatny jsou na všech soutěžích stejné. Málo místa. S tím může pořadatel udělat jen jednu věc, buď omezit počet startující nebo využít svého práva a upravit harmonogram soutěže po té kdy uplynula doba k podání přihlášek, a tím upravit počet soutěžích v šatně.
Organizace
Začátek soutěže byl bezzbytečného odkladu poté kdy skončilo roztančení.
Více recenzí od kulhavý

Buryan Vladimír hodnotí jako tanečník pro rok 201025. December 12:14
Celkový dojem
Je to trochu podivné,když organizátor soutěže ji sám hodnotí.ale proč ne ? Soutěž se mi líbila. děkuji za dobré tancování, které také umožnila právě ona ve všech jednotlivostech. Soutěž mě bavila, dostalo se mi během ní, i po ní, rozličného uznání a dokonce jsem dostal drobné dary.Samozřejmě mě překvapuje to množství záporných reakcí a domnívám se, že jsou organizovány. Docela se mě dotýká pivní hodnocení anonymního dopisovatele zn RADEGAST svým pivním vyjadřováním a rád bych, aby vystoupil z anonymity a popovídal si se mnou o svých přípomínkách třeba na příští soutěži do mikrofonu. Odborný dozor již více jak rok nenalezl na našich soutěžích závad a v podstatě ani obecenstvo i soutěžící, kterých se na našich soutěžích objevuje nejčastějí od dvou do tří set párů. Byla zde zima, hlavně divákům, kterých zde bylo docela četně a pozorně reagovali na dobré taneční výkony. I porota, ve které byli čtyři mistři naší země, trochu mrzla, ale nenaříkala. Jen pan správce si stěžoval na tanečníky, kteří zejména záchody přiváděli do nevhodných stavů, parket ničili rozličnými oleji a záclony v šatně trhali zavěšenými oděvy. Tedy průměrná soutěž s výbornými tanečními výkony, četným obecenstvem, které by potřebovalo někdy výchovy ( chození přes parket při soutěži, vyhlašování vítězů atd. ).
Parket & Sál
Tak velký parket není na mnohých soutěžích. Osvětlený divadelně, vytvářel prostředí k dobrým tanečním výkonům. Hudba, její výběr, hlasitost odpovídala požadavkům tohoto typu soutěže. Snad je možné pochválit disjockeje, že vybral mnoho vánočních skladeb, jež přispěly k atmosféře akce . Světelná tabule usnadňovala soutěžícímm orientaci v celé soutěži a bylo by vhodné, aby se používala na soutěžích vůbec. Papírové rozpisy běžné na každé soutěži byly samozřejmě k dispozici i zde. Stav parketu poněkud omšelý a bude nutné ho v průběhu častěji uklízet.
Šatny
Šatny jsou dostatečně prostorné, škoda jen, že zde není předělů mezi šatnami dívek a chlapců. Tentokrát trochu chladněji ( 19 stupňů ). Teplotu bohužel nemůže organizátor soutěže ovlivnit. Žádné krádeže. Smysl pro pořádek není soutěžícím příliš vlastní, ale jde to.
Organizace
Soutěž probíhala přesně dle daného programu.Informace soutěžících i diváků byla posílena světelnou tabulí.Přehledné soutěžní bloky. Vyhlašování vítězů přehledné.Ceny věnovala pojišťovna GENERALI, někteří sponzoři a naše Taneční škola. . Všichni soutěžící dostali od nás drobné pozornosti . Byla to moje více jak sedmistá soutěž, kterou jsem připravil a moderoval.Svým moderováním dráždím některé z diváků, ale to již jiné nebude. Snad bych na závěr řekl, že v tomto prostředí tančilo mnoho vynikajících evropských párů, dokonce i mistrů EVROPY. Snad také vyhovuje párům nižší výkonnosti. To co jsem se dočetl v recenzi je však až urážlivé. Slibuji, že brzy zanechám pořádání soutěží, ušetřím spoustu peněz A BUDU SI VÍCE HRÁT NA SVÉM PÍSEČKU. Tancování je nádherná aktivita, lidé jsou však rozliční. Ale kde nejsou !!
Více recenzí od Buryan Vladimír

radegast hodnotí jako doprovod pro rok 201021. December 07:18
Celkový dojem
Byl jsem na Starletu jako doprovod tanečního páru poněkolikáté a pokaždé nebylo možno se tam najíst. Řekněte tomu šmudlovi s dredama v bufetu, že na dotaz "máte něco k jídlu" odpověď "arašídy, sušenky, chipsy" je hodna komunistického prodavače v nádražním bufetu. Vážený pane Buryane, zajeďte si na jakoukoliv soutěž, ať se podíváte, jak se to má dělat. A pokud si myslíte, že to děláte dobře, tak toho raději nechte. Zázemí soutěží na Starletu je tristní. A to nemluvím o toaletách, dámách u vchodu, které prodávali lístky, dámách u registrace etc, etc etc.
Parket & Sál
Toto nedokážu posoudit, neb jezdím vždy pouze jako doprovod, ale dle hodnocení tanečních párů - hnus.
Šatny
Tak to prý snad raději ani nehodnotit - na pozvracení.
Organizace
K organizaci jako takové - vykašlete se na to a nic raději nepořádejte. Alespoň nenaštvete tolik lidí. Anebo to dělejte a zesměšňujte se i nadále.
Více recenzí od radegast

Palko hodnotí jako doprovod pro rok 201020. December 10:17
Celkový dojem
Když je teplo, tak se soutěž dá absolvovat. V zimních měsících nedoporučuji. Zima v šatnách na WC i v sále. Nedodržování tanečních řádů !!!
Parket & Sál
Sál velký, ale kdo neměl připravené boty, tak se hodně klouzal. Zima !!!
Šatny
Velké ale naprostá ledárna. Taky ne moc čisté, odpudivé WC!!!
Organizace
Rozlosování jen na promítací tabuli - všichni musí být stále ve střehu, kdy se objeví výsledky jejich soutěže. Lepší je papírové vyvěšování. Porušeny taneční řády - sice společně neporotovali manželé Burianovi a Matouškovi, ale pan Hošek a paní Švrčková ANO. Tím došlo k ovlivnění některých výsledků ve prospěch TK Vítkovice.
Více recenzí od Palko

Latims hodnotí jako tanečník pro rok 201020. December 08:07
Celkový dojem
Soutěže na Starletu mají svoje kouzlo - svoje plus a minus. To by bylo asi z kladnů všechno :-D...Porotce má hodnotit co možná NEJOBJEKTIVNĚJI, nebo ne?! Nechápu jak si porotci (nemluvím teď o všech, jen o NĚKTERÝCH) můžou dovolit úplně sprostě tvrdě prosazovat svoje páry. Dobře, ať teda vyhraje domácí pár, nebo pár, který má v porotě své porotce, ale jen když je dobrý. To ovšem neplatí na Starletu... Co bych ovšem viděl jako zkázu tancování je to, že Starlet pořádá nejvíc soutěží na Moravě a jestli to tak půjde dál, tak půjde české tancování do háje !!!!!!!!!
Parket & Sál
Parket je na stadionu obrovský, to je pravda, ale když klouže tak se to nedá...Jakákoli úprava parketu na Starletu nepřipadá asi v úvahu. Ale tohle jsou jen prkotinky. Hlavní problém myslím netkví v parketu, ale v lidech na jeho obvodu. Nechápu jak pan Burian, já si ho velmi vážím (sice je trošku starší, ale mám k němu úctu), může připustit takový lobbing.
Šatny
ZIMA JAKO NA SIBIŘI. Měl jsem chuť si postavit zemljanku, v té by bylo aspoň teplo. Opět nedostatek zrcadel, místa ... Teď nevím, jestli pan Burian před prázdninama neříkal, že stadion se má rekonstruovat ... no asi to neklaplo.
Organizace
Lidé, kteří jsou v týmu organizující soutěže už nějakou dobu by mohli byt už trochu sběhlí ve svých funkcích. Na Starletu jsou ovšem někdy úsměvné situace.
Více recenzí od Latims

. 1 .  2 .

Zpět na seznam soutěžíPro hodnocení musíte být přihlašen!

Login Heslo

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, provedťe krátkou registraci.

Aleš Pasulka
B LAT, Finálová C STT